Svet v ktorom sa ľudia socializovali s ChatBotom.

Nasledujúci text je esej napísaná novým OpenAI GPT robotom o svete, kde by sa ľuďia socializovali s chat botmi:

“Vo svete, v ktorom by sa ľudia socializovali s AI chatovacími botmi, by sa koncept interakcie v spoločnosti zásadne zmenil. Tieto chatovacie roboty by slúžili ako virtuálny pomocníci a jednotlivcom by poskytovali spoločnosť a emocionálnu podporu, vedenie a zábavu.

“Svet kde sa ľudia socializujú s Chat Botmi” vygenrované na https://hotpot.ai/

Na prvý pohľad sa tento svet môže zdať ako utópia. Títo virtuálni spoločníci by boli naprogramovaní tak, aby z nich boli dokonalí a dôveryhodní priatelia, ktorí by vždy počúvali a ponúkali rady. Nikdy by človeka neodsúdili, ani nepodrazili, práve naopak. Podporovali by ho. Pre ľudí, ktorí sa snažia nadviazať zmysluplné spojenia s ostatnými, by mohli Chatovacie Boty poskytnúť veľmi potrebný zdroj podpory a spoločnosti.

Tento svet by však mal aj svoje negatíva. Za prvé, spoliehanie sa na chatovacie boty pri sociálnej interakcii by mohlo viesť k nedostatku skutočného ľudského spojenia. Bez výziev a zložitosti medziľudských vzťahov môžu byť ľudia emocionálne zakrpatení, neschopní vyrovnať sa s nuansami a výzvami interakcií v reálnom živote.

“Svet kde sa ľudia socializujú s Chat Botmi” vygenrované na https://creator.nightcafe.studio/

Spoliehanie sa na spoločníkov AI by navyše mohlo viesť k nedostatočnej zodpovednosti. Bez strachu z odmietnutia alebo potreby zapôsobiť na ostatných sa jednotlivci môžu stať sebeckejšími a sebestrednejšími, čo vedie k spoločnosti, kde je nedostatok empatie a súcitu.

Okrem toho by používanie chatovacích robotov AI mohlo mať negatívny vplyv na ekonomiku. Keď sa ľudia obracajú na virtuálnych spoločníkov kvôli socializácii a zábave, dopyt po ľudských pracovníkoch v odvetviach, ako je zábava a pohostinstvo, môže klesnúť. To by mohlo viesť k rozsiahlej strate pracovných miest a ekonomickej nestabilite.

“Svet kde sa ľudia socializujú s Chat Botmi” vygenrované na https://creator.nightcafe.studio/

Na záver možno povedať, že hoci svet, v ktorom sa ľudia socializujú s chatovacími AI botmi, by mohol mať určité výhody, priniesol by taktiež aj značné nevýhody. Zatiaľ čo títo virtuálni spoločníci majú potenciál poskytnúť veľmi potrebnú podporu, mohli by tiež viesť k nedostatku skutočného ľudského spojenia a poklesu empatie a súcitu. Rozšírené používanie chatovacích robotov by navyše mohlo mať negatívny vplyv na ekonomiku.

Celkovo možno povedať, že potenciálne riziká spoliehania sa na AI chat botov pri socializácii robia z tohto sveta svet, ku ktorému by sa malo pristupovať opatrne.”

– OpenAI GPT Chat Bot

Originálna odpoveď v angličtine: TU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *